Socker och kroniska sjukdomar: kan socker bidra till utvecklingen av kroniska sjukdomar?

Vi vet alla att det är dåligt för vår hälsa att äta för mycket socker. Men kan socker faktiskt bidra till utvecklingen av kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer? I den här artikeln tar vi en titt på de senaste vetenskapliga bevisen om socker och kroniska sjukdomar.

Vad säger forskningen?

Det har gjorts många studier om detta ämne under de senaste decennierna. Resultaten av dessa studier har dragit en direkt koppling mellan överdriven sockerkonsumtion och en ökad risk för kroniska sjukdomar. En studie som publicerades 2017 visade till exempel att personer som konsumerade mer än 25 procent av sina dagliga kalorier från tillsatt socker hade en ökad risk för typ 2-diabetes, kranskärlssjukdom och stroke. En annan studie som publicerades 2018 visade att hög sockerförbrukning var förknippad med en ökad risk för att utveckla vissa cancerformer.

Dessa resultat tyder på att det finns ett direkt samband mellan för mycket socker i vår kost och en ökad risk för att utveckla kroniska sjukdomar. Det är dock viktigt att notera att alla typer av sockerarter inte är skapade lika. Till exempel har raffinerat vitt socker kopplats till högre risker för att utveckla vissa kroniska sjukdomar medan andra typer av naturligt socker, till exempel det som finns i frukt, inte har kopplats till några betydande risker.

Det är också viktigt att komma ihåg att överdrivna mängder av alla typer av livsmedel bör undvikas om du vill behålla en god hälsa. Nyckeln är att äta en balanserad kost och begränsa intaget av sockerhaltiga livsmedel och drycker för att minska risken för att utveckla kroniska sjukdomar.

Sockerhaltiga livsmedel och drycker ses ofta som godis eller belöningar för oss, men det är viktigt att tänka på deras inverkan på vår långsiktiga hälsa när vi fattar beslut om vad vi stoppar i våra kroppar. För mycket tillsatt socker kan öka vår risk för att utveckla allvarliga kroniska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer med tiden – så det är bäst att begränsa vårt intag så mycket som möjligt samtidigt som vi tillåter oss en godbit då och då! Genom att göra det kan vi se till att vi håller oss friska långt in i framtiden.